Autorkou grafického návrhu emise je Eva Hašková. Společně se známkou, jejíž nominální hodnota je 19 korun, vyšla i obálka prvního dne vydání (FDC) s motivem Sochy Svobody a filmovým pásem, který nahrazuje plamen.

Příležitostnou poštovní známku vytiskla Tiskárna Hradištko metodou ofsetu v nákladu 750 tisíc kusů a FDC digitálním tiskem nákladem 2600 kusů.