Šlo o takzvanou pětiletou podmínku, která říkala, že když kterákoliv strana smlouvu o pronájmu ukončí, nesmí s rybníkem nikdo dalších pět let nakládat. Radním se právě tahle klauzule nelíbila, proto materiál už na jaře odložili. Nyní se zdá, že dohoda je na světě. Pětiletá podmínka totiž z nájemní smlouvy zmizela.

Produkční Jakuba Vágnera Tereza Aster Vágnerová už dříve uvedla, že celou věc má v rukou právník, který má za úkol dohodnout podmínky smlouvy akceptovatelné pro obě strany. Radní tak na svém posledním zasedání schválili smlouvu o smlouvě budoucí.

Konečné slovo nyní budou mít městští zastupitelé. Ti se už před časem shodli na tom, že Jakub Vágner je pro Kutnou Horu a její okolí přínosem a město by mu mělo vyjít vstříc.

Pokud zastupitelé dají pronájmu zelenou, bude mít Vágner rybníky Katlov, Pohan a Medenici pronajaté od města až do roku 2038 s opcí na 25 let. „Rada města schválila smlouvu o budoucí pachtovní smlouvě pro Jakuba Vágnera. Smlouva je ve stejném režimu jako na Katlově a Pohanu, vše konzultované s právníky,“ potvrdil starosta Kutné Hory Josef Viktora (ANO).