Slavnostního otevření se kromě členů působících v zastupitelstvu v období 2014 až 2018 zúčastnil i starosta Čáslavi Jaromír Strnad, který připomněl, že v Tyršově ulici byly v loňském roce zrekonstruovány chodníky a veřejné osvětlení. Na tyto práce město získalo dotaci z Integrovaného regionálního operačního systému.

V roce letošním se opravovala vozovka, kterou město dle slov starosty zafinancovalo z vlastních zdrojů.

Slavnostní setkání hudebně obohatil zastupitel, hudebník a učitel Filip Jerie, když zahrál na příčnou flétnu. Po proslovech byla slavnostně přestřižena páska a všichni zúčastnění si připili.