„V loňském roce byla Cena města udělena Kamilu Neužilovi za celoživotní úspěchy v oblasti sportu a tělovýchovy,“ uvedla Ludmila Vlková z kanceláře starosty. Cena města je vyplácena finanční částkou ve výši sedm a půl tisíce korun.

Cena za sportovní výkon, jak sám její název napovídá, je předávána sportovcům, kterým se podařilo dosáhnout mimořádných výsledků ve kterémkoli sportovním odvětví. Vloni si tuto cenu převzalo družstvo hráčů mariáše za vítězství na mistrovství světa a zručští mölkkaři za reprezentaci na světovém mistrovství.

Návrhy na lidi, kteří by si ocenění zasloužili, lze posílat až do konce dubna na e-mail podatelna@mesto-zruc.cz, nebo je vytištěné odevzdat do kanceláře starosty.