I přes avizované bezplatné pohoštění se do Zrcadlového sálu na zámku nakonec dostavila jen desítka zájemců, především důchodového věku. Proti nim zasedli starosta města Martin Hujer a jeho zástupce Jan Jelínek.

Ti si vyslechli, že město by mělo zejména investovat do oprav chodníků či výsadby zeleně, někteří požadovali i co nejrychlejší vyřešení nebezpečného silničního úseku v ulici 1. máje. Ke kuriozitám patřilo přání instalace centrálního krmítka v zámeckém parku.

Kromě toho se vedení radnice dostalo poděkování za rozkvět Zruče nad Sázavou i rychle zvládnutou větrnou kalamitu z června letošního roku. „Přistěhovala jsem se sem před čtrnácti lety a musím říct, že od té doby došlo k mnoha změnám k lepšímu,“ uznale řekla důchodkyně Hamajdová.

Město Zruč nad Sázavou dluží v současné době 63,5 milionu korun, přičemž toto číslo narostlo hlavně před týdnem, kdy Českomoravská záruční a rozvojová banka poskytla úvěr ve výši padesáti milionů korun na profinancování evropských peněz na investiční akci s názvem Zručský zámek ožívá - II. etapa. „Bylo spočítáno, že kritická hranice dlužné částky pro naše město je pětaosmdesát milionů korun,“ poznamenal starosta Martin Hujer.

Předpokládané investice ve Zruči nad Sázavou v roce 2009

byty – 3 mil. korun
nebytové prostory včetně školství – 8,75 mil. korun
silnice, parkoviště, chodníky – 10,3 mil. korun
veřejné osvětlení – 7 mil. korun
bezdrátový veřejný rozhlas – 2 mil. korun
příprava evropských projektů – 3 mil. korun
zeleň, lesy – 2 mil. korun
vybavení technických služeb – 5 mil. korun
ostatní (lavičky, odpadkové koše, automobil pro městský úřad, plakátovací plochy či příspěvky na kulturu a spolkům) – 5,95 mil. korun

celkem – 47 mil. korun

Žádost o financování zručských projektů Evropskou unií

náměstí – 30 mil. korun (odhad investice)
cyklostezka – 15 mil. korun (odhad investice)
zámecký park – 120 mil. korun (odhad investice)
spolkový dům – 30 mil. korun (odhad investice)
kanalizace – 80 mil. korun (odhad investice)
základní umělecká škola – 9 mil. korun (odhad investice)
Průmyslová ulice – 9 mil. korun (odhad investice)
nízkoprahové centrum Kotelna – 10 mil. korun (odhad investice)
rekonstrukce školy pod farou – 35 mil. korun (odhad investice)

celkem - 338 mil. korun (odhad investice)