Užitečný počin ve prospěch zlepšení životního prostředí v Posázaví se rozhodla podpořit i první česká SuperStar Aneta Langerová. „Projekt mě nadchl. Ráda ho podpořím nejen svým vystoupením, ale zároveň se chystám k řece Sázavě, abych pomohla při samotném čištění,“ řekla držitelka Zlatých slavíků a Andělů s tím, že se hodlá zařadit mezi dobrovolníky, a věří, že se jich u Sázavy sejde co nejvíce.

Od pátkudo neděle se bude po osmdesátikilometrovém úseku řeky pohybovat několik dobrovolnických týmů současně a každý, kdo je ochoten pomoci, může samozřejmě přijít na určité místo. Práce skončí obvykle mezi 17. a 19. hodinou.

„Ten, kdo pojede, potřebuje pouze své osobní věci, jinak je o dobrovolníky opět postaráno. Pomocníci by neměli zapomenout na teplé i náhradní oblečení, spacák a kartičku zdravotní pojišťovny,“ připomněla hlavní organizátorka autorka projektu Čistá řeka Sázava Barbora Čmelíková a doplnila, že organizátor akce, obecně prospěšná společnost Posázaví, se tradičně postará o jídlo, pití a skromný přístřešek pro přenocování. Také zajistí instruktory pro zvýšení bezpečnosti na vodě a veškerý materiál pro úklid, jako jsou pytle na odpad nebo ochranné rukavice.

„Pro vytvoření dobré spolupracovnické atmosféry je vždy lepší, pokud dobrovolníci pomáhají s úklidem řeky po celé tři dny. Proto je dobré vyhradit si patřičný čas,“ dodala Čmelíková s tím, že každý dobrovolník obdrží tričko s logem projektu a bude mít možnost zúčastnit se slavnostního večera projektu s vyhlášením výsledků a doprovodným kulturním programem.

Například ve Zruči nad Sázavou a okolí se letos do akce zapojila Místní akční skupina Lípa pro venkov za finanční i technické spoluúčasti obcí a podnikatelů. S čištěním vypomohou hasiči všech věkových kategorií, školáci, členové občanského sdružení Kalňáci a další dobrovolníci.

Karel Chlumec