Volby do sněmovny začínají za

Nahrávám odpočet ...
VYBRAT REGION
Zavřít mapu

FOTOGALERIE: Dramatický vzestup hladin řek se zastavil

Kutnohorsko - S obavami nyní občané Zruče nad Sázavou a Kácova sledují průtok řeky Sázavy. Ten vlivem tání sněhu získává na intenzitě, a tudíž hrozí záplavy. Klid nemají ani obyvatelé Vrdů či Zbyslavi, kudy protéká Doubrava. Uspokojivá je situace na Vrchlici v Kutné Hoře.

5.3.2009 4
SDÍLEJ:

Stav vody 6. 3. 2009 v 10 hodin na řece Doubravě ve Vrdech.Foto: DENÍK/ Martin Vaněk

Ve Zruči nad Sázavou už byl Povodím Vltavy dokonce vyhlášený druhý stupeň povodňové aktivity, takzvaná pohotovost. Zatímco ve čtvrtek v deset hodin tam hladina dosahovala 233 centimetrů a korytem se valilo téměř 69 tisíc litrů vody za vteřinu, v osmnáct hodin už to bylo 277 centimetrů a 97 tisíc litrů za vteřinu.

„Zatím jsme klidní, ještě chybí metr, abychom museli něco začít dělat,“ poznamenal po desáté hodině zručský starosta Martin Hujer. „Voda zatím zčásti zaplavila jen budoucí cyklostezku. Pytle s pískem máme nachystané,“ dodala jeho asistentka Ludmila Vlková.

I v Kácově řeka Sázava postupem časem nabrala na obrátkách. Starosta městyse Jaroslav Buchal oznámil již před patnáctou hodinou, že mají druhý stupeň povodňové aktivity. „Řeka se vylila z břehů například v osadě Žabka nebo v areálu Malá Strana, kde se koná letní hudební festival Sázavafest. Hladina pokořila tři metry," uvedl starosta Buchal. „Provoz pivovaru je ohrožen. Voda se nebezpečně přiblížila elektronice ve varně," sdělil ředitel kácovského pivovaru David Hořejší.

Ve Vrdech už rovněž vyhlásili pohotovost. „Prognóza je mizerná. Přítok do přehrady Pařížov je větší, než odtok. Uvidíme, co to udělá přes noc," upozornil vrdský starosta Antonín Šindelář. Jako každoročně proto oslovil místní dobrovolné hasiče, aby vytvořili dostatečnou zásobu pytle s pískem.

Dá se předpokládat, že hladiny řek budou nadále stoupat.

Příběhy vody si můžete přečíst ZDE.

Návod jak rozlišit stupně povoďňové aktivity a co dělat, když dojde na nejhorší

Jsou stanoveny tři stupně povodňové aktivity:

I. Stupeň povodňové aktivity = STAV BDĚLOSTI (nastává nebezpečí povodně, orgány samosprávy obcí a orgány okresních orgánů organizují hlídkovou službu na vodních tocích, je organizována povodňová hlásná služba)

II. Stupeň povodňové aktivity = STAV POHOTOVOSTI (vyhlašuje příslušný povodňový orgán, je zajištěna trvalá pohotovost, zasedá povodňová komise, jsou přijímána opatření ke zmírnění průběhu povodně)

III. Stupeň povodňové aktivity = STAV OHROŽENÍ (vyhlašuje příslušný povodňový orgán při bezprostředním nebezpečí a vzniku větších škod, ohrožení majetku a životů v zaplaveném území, podle plánů se realizují technická opatření, vyprošťovací a záchranné práce)

O hrozbě či vzniku povodně mohou být občané informováni z různých zdrojů: sirénami, sdělovacími prostředky, místním rozhlasem, mobilními megafony apod. Další informace o povodňové situaci lze získat
• na teletextu ČT1 na stránce 182
• na internetové stránce ČHMÚ http://hydro.chmi.cz/

Jak se připravit na příchod povodně (v případě včasné předpovědi):

- informujte se na obecním úřadě, zda se vaše obydlí, chata, zahrada či pozemek nenachází v záplavovém území či v území ohroženém zvláštní povodní
- dále se informujte o místě a způsobu evakuace, o případné humanitární pomoci a způsobu varování a informování obyvatelstva při povodni
- vytipujte si bezpečné místo, které nebude zaplaveno vodou
- připravte si materiál na utěsnění nízko položených dveří, oken, odpadních potrubí atd. (pytle s pískem fólie, desky, ucpávky kanalizace)
- poveďte si povodňovou prohlídku kolem svého obydlí, chaty a pozemku a zajistěte, aby neupevněný materiál, ploty, boudy a další překážky nebránily volnému průtoku vody a nevytvářely druhotné hrázky a ucpávky vodního toku
- buďte v pohotovosti, trvale sledujte předpovědi počasí, stav hladiny vodního toku a rybníka, přehrady (může-li vás ohrozit)
- sledujte hromadné sdělovací prostředky a místní sdělovací prostředky (obecní rozhlas)
- řiďte se pokyny povodňových orgánů, policie a záchranářů, aktivně se zapojte do ochrany před povodní dle jejich pokynů

Jak se chovat během povodně:

- jednejte v klidu a s rozvahou
- dodržujte pokyny povodňových orgánů, policie a záchranářů
- pomáhejte sousedům, dětem, starým a nemocným lidem
- zbytečně neriskujte. Pokud možno nevstupujte do míst, která jsou zatopená, nechoďte do blízkosti rozbouřených toků. Nehazardujte a nesjíždějte na lodích rozvodněné vodní toky.
- pamatujte, že povodňový orgán obce ve svých územních obvodech organizuje, řídí, koordinuje a ukládá opatření na ochranu před povodněmi a v případě potřeby může i od vás požadovat osobní a věcnou pomoc
- v případě zaplavování domu, kdy už nezvládáte svou ochrany vlastní silou a prostředky, včas požádejte o pomoc povodňový orgán obce
- nezůstávejte v místě, kde byste mohli ohrozit život svůj a svých blízkých, včas se přesuňte na místo, které nebude zatopené vodou
- buďte připraveni na evakuaci – upuštění domova
Konkrétní informace o postupu při ohrožení i evakuaci získají občané u orgánů místní samosprávy – v případě ohrožení městské či obecní úřady standardně zřizují krizové linky.

Jak se chovat při evakuaci:

- při evakuaci (a zaplavování domu) vypněte přívod elektrického proudu, uzavřete hlavní přívod plynu a vody
- vyvezte vozidlo z garáže, doplňte pohonné hmoty a zaparkujte ho mimo záplavové území, nebudete-li jej využívat při evakuaci
- připravte si evakuační zavazadla pro svou rodinu
- přestěhujte potraviny, oblečení, nábytek, stroje a zařízení, suroviny a další materiály do výše položených míst v bytě, nebo do vyšších pater budovy
- odvezte nebo nezávadně zlikvidujte nebezpečné látky
- odstraňte nebo řádně upevněte snadno odplavitelný materiál
- uvolněte cestu domácímu a hospodářskému zvířectvu
- uvědomte o evakuaci sousedy
- dobře se oblečte a obujte
- uzavřete a uzamkněte všechny vstupy a okna
- při opuštění domácnosti dejte na dveře oznámení, kdo, kdy a kam se evakuoval, popř. kde jsou umístěna hospodářská zvířata
- malým dětem vložit do kapsy kartičku se jménem a adresou
- vezměte si s sebou evakuační zavazadlo
- zbytečně neriskujte, jednej v klidu a s rozvahou

Je-li nedostatek času, okamžitě se přesuňte na vytipované místo, které nebude zaplaveno vodou, opusťte ohrožený prostor
Evakuační zavazadlo

Evakuační zavazadlo se připravuje pro případ opuštění obydlí na delší dobu. Jako evakuační zavazadlo poslouží např. kufr, batoh nebo cestovní taška. Zavazadlo je nutné označit jménem a adresou.

Doporučený obsah evakuačního zavazadla:

• základní trvanlivé potraviny (nejlépe v konzervách), dobře zabalený chléb a pitná voda – vše na dva až tři dny
• předměty denní potřeby, (jídelní nádobí a příbor, otvírák, ostrý nůž, hrnky)
• užívané léky, toaletní a hygienické potřeby
• osobní doklady, peníze, pojistné smlouvy a cennosti
• náhradní oděv, obuv, pláštěnka, spací pytel nebo přikrývka
• přenosné rádio s rezervními bateriemi,
• mobil, přenosná svítilna, zápalky, nůž
• knížky, stolní hry, hračky apod.

Jak se chovat po povodni, při návratu do obydlí po opadnutí vody:

- nechte si zkontrolovat stav obydlí, zejména statiku budovy, rozvody energií a kanalizaci
- zlikvidujte vodou kontaminované potraviny, plodiny a uhynulé zvířectvo a dodržujte základní hygienická pravidla
- nechte si řádně ošetřit každé otevřené zranění
- při obnově studní a zdrojů pitné vody se řiďte pokyny odborníků, nepijte vodu z místních zdrojů, dokud nebude prověřena její kvalita
- kontaktujte příslušné pojišťovny ohledně náhrady škod (nahlásit pojistnou událost, vyhotovit jejich soupis škod, zdokumentovat je fotografiemi, znaleckými posudky, účty, svědectvími),
- pokud možno aktivně se zapojte při likvidaci následků povodní
- jednejte s rozvahou, pomáhejte sousedům, dětem, starým a nemocným lidem
- dodržujte pokyny územně příslušných správních úřadů
- na obecním úřadě se informujte o místech humanitární pomoci a v případě stavu nouze si vyžádejte finanční, materiální, psychologickou nebo sociální pomoc

Informace Českého hydrometeorologického ústavu

Meteorologická situace:
V průběhu středy nejvyšší odpolední teplota vystoupila většinou na 7 až 12 °C, v průběhu noci však významněji nepoklesla a v důsledku teplého jihovýchodního větru setrvala na hodnotách mezi 5 až 10 °C. To významně urychlilo tání sněhových zásob zejména ve středních výškových polohách.

Hydrologická situace:
V průběhu noci a dnešního dopoledne úroveň 1. SPA přesáhly hladiny řady menších toků ovodňujících Českomoravskou vrchovinu a dále, Úslavy, Metuje, Labe v Děčíně, Olšavy a Moravy ve Strážnici. Úroveň 2. SPA je aktuálně dosažena na Novohradce, Šlapance, horní Sázavě, Úslavě v Prádle, Třebůvce, Moravské Dyji, horní a dolní Dyji, Jihlavě v Brancouzích a na Balince.

Sněhové zásoby:
Na konci února sněhové zásoby dosáhly přibližně poloviny množství, které bylo akumulováno na jaře 2006. Jejich podstatné množství přitom bylo akumulováno ve středních výškových polohách. Během posledního únorového týdne došlo k výraznějšímu poklesu sněhových zásob zejména v nižších polohách, zatímco v horských oblastech vodní hodnota sněhu dále mírně vzrostla. Relativně vysoká teplota vzduchu a čerstvý vítr v průběhu tohoto týdne dále urychlily odtávání sněhové pokrývky. Od pondělí do čtvrtka poklesla výška sněhové pokrývky na Českomoravské vrchovině o 20 až 30 cm. Aktuálně sněhové zásoby na Českomoravské vrchovině v nadmořských výškách do 500 až 550 m již většinou odtály, významné množství sněhu se tak udržuje pouze v nejvyšších partiích Českomoravské vrchoviny.

Výhled:
Během odpoledne se k nám od jihovýchodu rozšíří dešťové srážky, které podpoří pokračování vzestupů zejména na tocích v oblasti Českomoravské vrchoviny. Na menších tocích zde předpokládáme během noci dosažení četnějších 2. a místy až 3. SPA (Dyje, Jihlava, horní Sázava a menší toky s aktuálním výskytem SPA). Vzestupy se projeví i v dalších povodích. Dosažení úrovně 1. až 2. SPA očekáváme rovněž v povodí Lužnice, Lomnice a Skalice, místy na přítocích Berounky, menších přítocích středního Labe včetně povodí Orlice a na menších přítocích horní Moravy. Vlivem dotoku pak 1. až 2. SPA očekáváme na středních a dolních úsecích jmenovaných toků. Jinde na území ČR očekáváme dosažení 1. SPA jen ojediněle, zejména na menších tocích odvoňujících střední výškové polohy.

Zruč nad Sázavou

Vodní stav H [cm]:

06.03.09 17:00 310,7 - pohotovost
06.03.09 16:00 311,2 - pohotovost
06.03.09 15:00 312,3 - pohotovost
06.03.09 14:00 312,6 - pohotovost
06.03.09 13:00 312,9 - pohotovost
06.03.09 12:00 313,2 - pohotovost
06.03.09 11:00 312,7 - pohotovost
06.03.09 10:00 311,2 - pohotovost
06.03.09 09:00 311,4 - pohotovost
06.03.09 08:00 310,6 - pohotovost
06.03.09 07:00 310,2 - pohotovost
06.03.09 06:00 308,6 - pohotovost
06.03.09 05:00 306,9 - pohotovost
06.03.09 04:00 305,7 - pohotovost
06.03.09 03:00 304,2 - pohotovost
06.03.09 02:00 302,3 - pohotovost
06.03.09 01:00 300,3 - pohotovost
06.03.09 00:00 297,3 - pohotovost
05.03.09 23:00 294,8 - pohotovost
05.03.09 22:00 292,8 - pohotovost
05.03.09 21:00 289,5 - pohotovost
05.03.09 20:00 286,5 - pohotovost
05.03.09 19:00 282,7 - pohotovost
05.03.09 18:00 277,0 - pohotovost
05.03.09 17:00 272,6 - pohotovost
05.03.09 16:00 267,0 - pohotovost
05.03.09 15:00 261,8 - pohotovost
05.03.09 14:00 256,3 - pohotovost
05.03.09 13:00 250,0 - pohotovost
05.03.09 12:00 244,2 - bdělost
05.03.09 11:00 238,5 - bdělost
05.03.09 10:00 233,0 - bdělost
05.03.09 09:00 229,4 - bdělost
05.03.09 08:00 223,3 - bdělost
05.03.09 07:00 217,8 - bdělost
05.03.09 06:00 214,3 - bdělost
05.03.09 05:00 209,7 - bdělost
05.03.09 04:00 206,5 - bdělost
05.03.09 03:00 202,1 - bdělost
05.03.09 02:00 198,4 - normální stav
05.03.09 01:00 194,8 - normální stav
05.03.09 00:00 191,9 - normální stav

Průtok Q [m3.s-1]:

06.03.09 17:00 121,7
06.03.09 16:00 122,2
06.03.09 15:00 123,3
06.03.09 14:00 123,6
06.03.09 13:00 123,9
06.03.09 12:00 124,2
06.03.09 11:00 123,7
06.03.09 10:00 122,2
06.03.09 09:00 122,4
06.03.09 08:00 121,6
06.03.09 07:00 121,2
06.03.09 06:00 120,6
06.03.09 05:00 118,9
06.03.09 04:00 118,0
06.03.09 03:00 117,2
06.03.09 02:00 115,3
06.03.09 01:00 114,3
06.03.09 00:00 112,0
05.03.09 23:00 109,8
05.03.09 22:00 108,8
05.03.09 21:00 106,0
05.03.09 20:00 103,5
05.03.09 19:00 101,0
05.03.09 18:00 97,1
05.03.09 17:00 94,02
05.03.09 16:00 90,2
05.03.09 15:00 86,76
05.03.09 14:00 83,18
05.03.09 13:00 79,10
05.03.09 12:00 75,52
05.03.09 11:00 72,00
05.03.09 10:00 68,70
05.03.09 09:00 66,64
05.03.09 08:00 63,15
05.03.09 07:00 60,08
05.03.09 06:00 58,15
05.03.09 05:00 55,72
05.03.09 04:00 54,05
05.03.09 03:00 51,75
05.03.09 02:00 49,90
05.03.09 01:00 48,10
05.03.09 00:00 46,65

Kácov

Vodní stav H [cm]:

06.03.09 17:00 341,6 - pohotovost
06.03.09 16:00 344,9 - pohotovost
06.03.09 15:00 351,4 - pohotovost
06.03.09 14:00 353,4 - pohotovost
06.03.09 13:00 354,5 - pohotovost
06.03.09 12:00 352,9 - pohotovost
06.03.09 11:00 353,1 - pohotovost
06.03.09 10:00 353,7 - pohotovost
06.03.09 09:00 351,3 - pohotovost
06.03.09 08:00 350,4 - pohotovost
06.03.09 07:00 349,2 - pohotovost
06.03.09 06:00 347,5 - pohotovost
06.03.09 05:00 345,3 - pohotovost
06.03.09 04:00 343,2 - pohotovost
06.03.09 03:00 340,6 - pohotovost
06.03.09 02:00 339,4 - pohotovost
06.03.09 01:00 337,0 - pohotovost
06.03.09 00:00 334,1 - pohotovost
05.03.09 23:00 331,8 - pohotovost
05.03.09 22:00 326,9 - pohotovost
05.03.09 21:00 324,8 - pohotovost
05.03.09 20:00 318,2 - pohotovost
05.03.09 19:00 313,5 - pohotovost
05.03.09 18:00 308,6 - pohotovost
05.03.09 17:00 302,7 - pohotovost
05.03.09 16:00 297,4 - pohotovost
05.03.09 15:00 291,0 - pohotovost
05.03.09 14:00 287,4 - bdělost
05.03.09 13:00 281,2 - bdělost
05.03.09 12:00 275,5 - bdělost
05.03.09 11:00 271,4 - bdělost
05.03.09 10:00 266,9 - bdělost
05.03.09 09:00 264,0 - bdělost
05.03.09 08:00 259,9 - bdělost
05.03.09 07:00 256,1 - bdělost
05.03.09 06:00 252,5 - bdělost
05.03.09 05:00 249,1 - bdělost
05.03.09 04:00 244,7 - bdělost
05.03.09 03:00 243,2 - bdělost
05.03.09 02:00 240,6 - bdělost
05.03.09 01:00 239,8 - normální stav
05.03.09 00:00 237,7 - normální stav

Průtok Q [m3.s-1]:

06.03.09 17:00 149,6
06.03.09 16:00 152,9
06.03.09 15:00 159,4
06.03.09 14:00 161,4
06.03.09 13:00 162,5
06.03.09 12:00 160,9
06.03.09 11:00 161,1
06.03.09 10:00 161,7
06.03.09 09:00 159,3
06.03.09 08:00 158,4
06.03.09 07:00 157,2
06.03.09 06:00 155,5
06.03.09 05:00 153,3
06.03.09 04:00 151,2
06.03.09 03:00 148,6
06.03.09 02:00 147,4
06.03.09 01:00 145,0
06.03.09 00:00 142,1
05.03.09 23:00 139,8
05.03.09 22:00 135,9
05.03.09 21:00 133,8
05.03.09 20:00 128,2
05.03.09 19:00 123,5
05.03.09 18:00 119,6
05.03.09 17:00 114,7
05.03.09 16:00 110,4
05.03.09 15:00 106,0
05.03.09 14:00 102,4
05.03.09 13:00 98,14
05.03.09 12:00 94,05
05.03.09 11:00 91,18
05.03.09 10:00 88,13
05.03.09 09:00 86,20
05.03.09 08:00 83,44
05.03.09 07:00 81,06
05.03.09 06:00 78,80
05.03.09 05:00 76,67
05.03.09 04:00 74,02
05.03.09 03:00 73,12
05.03.09 02:00 71,56
05.03.09 01:00 71,10
05.03.09 00:00 69,92

Zdroj: Povodí Vltavy (www.pvl.cz)

Žleby

Vodní stav H [cm]:

06.03.09 17:00 140 - bdělost
06.03.09 16:00 142 - bdělost
06.03.09 15:00 143 - bdělost
06.03.09 14:00 141 - bdělost
06.03.09 13:00 143 - bdělost
06.03.09 12:00 144 - bdělost
06.03.09 11:00 144 - bdělost
06.03.09 10:00 144 - bdělost
06.03.09 09:00 147 - bdělost
06.03.09 08:00 146 - bdělost
06.03.09 07:00 145 - bdělost
06.03.09 06:00 146 - bdělost
06.03.09 05:00 145 - bdělost
06.03.09 04:00 146 - bdělost
06.03.09 03:00 145 - bdělost
06.03.09 02:00 145 - bdělost
06.03.09 01:00 142 - bdělost
06.03.09 00:00 144 - bdělost
05.03.09 23:00 145 - bdělost
05.03.09 22:00 145 - bdělost
05.03.09 21:00 146 - bdělost
05.03.09 20:00 144 - bdělost
05.03.09 19:00 143 - bdělost
05.03.09 18:00 144 - bdělost
05.03.09 17:00 143 - bdělost
05.03.09 16:00 145 - bdělost
05.03.09 15:00 143 - bdělost
05.03.09 14:00 144 - bdělost
05.03.09 13:00 144 - bdělost
05.03.09 12:00 148 - bdělost
05.03.09 11:00 146 - bdělost
05.03.09 10:00 143 - bdělost
05.03.09 09:00 142 - bdělost
05.03.09 08:00 136 - bdělost
05.03.09 07:00 135 - bdělost
05.03.09 06:00 133 - bdělost
05.03.09 05:00 131 - bdělost
05.03.09 04:00 130 - bdělost
05.03.09 03:00 130 - bdělost
05.03.09 02:00 130 - bdělost
05.03.09 01:00 128 - bdělost
05.03.09 00:00 124 - bdělost
04.03.09 23:00 123 - bdělost
04.03.09 22:00 122 - bdělost
04.03.09 21:00 117 - bdělost
04.03.09 06:00 114 - bdělost
03.03.09 06:00 111 - bdělost
02.03.09 06:00 114 - bdělost
01.03.09 06:00 98 - normální stav
28.02.09 06:00 89 - normální stav
27.02.09 06:00 58 - normální stav

Průtok Q [m3.s-1]:

06.03.09 17:00 31,20
06.03.09 16:00 32,20
06.03.09 15:00 32,70
06.03.09 14:00 31,70
06.03.09 13:00 32,70
06.03.09 12:00 33,20
06.03.09 11:00 33,20
06.03.09 10:00 33,20
06.03.09 09:00 34,66
06.03.09 08:00 34,18
06.03.09 07:00 33,70
06.03.09 06:00 34,18
06.03.09 05:00 33,70
06.03.09 04:00 34,18
06.03.09 03:00 33,70
06.03.09 02:00 33,70
06.03.09 01:00 32,20
06.03.09 00:00 33,20
05.03.09 23:00 33,70
05.03.09 22:00 33,70
05.03.09 21:00 34,18
05.03.09 20:00 33,20
05.03.09 19:00 32,70
05.03.09 18:00 33,20
05.03.09 17:00 32,70
05.03.09 16:00 33,70
05.03.09 15:00 32,70
05.03.09 14:00 33,20
05.03.09 13:00 33,20
05.03.09 12:00 35,14
05.03.09 11:00 34,18
05.03.09 10:00 32,70
05.03.09 09:00 32,20
05.03.09 08:00 29,44
05.03.09 07:00 29,00
05.03.09 06:00 28,12
05.03.09 05:00 27,24
05.03.09 04:00 26,80
05.03.09 03:00 26,80
05.03.09 02:00 26,80
05.03.09 01:00 25,96
05.03.09 00:00 24,28
04.03.09 23:00 23,86
04.03.09 22:00 23,44
04.03.09 21:00 21,52
04.03.09 06:00 20,46
03.03.09 06:00 19,44
02.03.09 06:00 20,46
01.03.09 06:00 15,06
28.02.09 06:00 12,20
27.02.09 06:00 4,502

Kutná Hora

Vodní stav H [cm]:

06.03.09 18:00 81 - normální stav
06.03.09 17:00 81 - normální stav
06.03.09 16:00 85 - normální stav
06.03.09 15:00 87 - normální stav
06.03.09 14:00 87 - normální stav
06.03.09 13:00 87 - normální stav
06.03.09 12:00 81 - normální stav
06.03.09 11:00 81 - normální stav
06.03.09 10:00 81 - normální stav
06.03.09 09:00 81 - normální stav
06.03.09 08:00 78 - normální stav
06.03.09 07:00 74 - normální stav
06.03.09 06:00 74 - normální stav
06.03.09 05:00 74 - normální stav
06.03.09 04:00 74 - normální stav
06.03.09 03:00 74 - normální stav
06.03.09 02:00 74 - normální stav
06.03.09 01:00 74 - normální stav
06.03.09 00:00 74 - normální stav
05.03.09 23:00 71 - normální stav
05.03.09 22:00 62 - normální stav
05.03.09 21:00 62 - normální stav
05.03.09 20:00 62 - normální stav
05.03.09 19:00 62 - normální stav
05.03.09 18:00 62 - normální stav
05.03.09 17:00 62 - normální stav
05.03.09 16:00 62 - normální stav
05.03.09 15:00 62 - normální stav
05.03.09 14:00 62 - normální stav
05.03.09 13:00 62 - normální stav
05.03.09 12:00 63 - normální stav
05.03.09 11:00 17 - normální stav
05.03.09 10:00 17 - normální stav
05.03.09 09:00 17 - normální stav
05.03.09 08:00 14 - normální stav
05.03.09 07:00 14 - normální stav
05.03.09 06:00 14 - normální stav
05.03.09 05:00 14 - normální stav
05.03.09 04:00 14 - normální stav
05.03.09 03:00 14 - normální stav
05.03.09 02:00 14 - normální stav
05.03.09 01:00 14 - normální stav
05.03.09 00:00 14 - normální stav
04.03.09 23:00 14 - normální stav
04.03.09 06:00 14 - normální stav
03.03.09 06:00 77 - normální stav
02.03.09 06:00 77 - normální stav
01.03.09 06:00 14 - normální stav
28.02.09 06:00 13 - normální stav
27.02.09 06:00 13- normální stav

Průtok Q [m3.s-1]:

06.03.09 18:00 4,521
06.03.09 17:00 4,526
06.03.09 16:00 5,172
06.03.09 15:00 5,529
06.03.09 14:00 5,521
06.03.09 13:00 5,455
06.03.09 12:00 4,521
06.03.09 11:00 4,524
06.03.09 10:00 4,521
06.03.09 09:00 4,526
06.03.09 08:00 4,087
06.03.09 07:00 3,395
06.03.09 06:00 3,395
06.03.09 05:00 3,397
06.03.09 04:00 3,399
06.03.09 03:00 3,399
06.03.09 02:00 3,399
06.03.09 01:00 3,397
06.03.09 00:00 3,401
05.03.09 23:00 3,042
05.03.09 22:00 2,039
05.03.09 21:00 2,039
05.03.09 20:00 2,038
05.03.09 19:00 2,039
05.03.09 18:00 2,039
05.03.09 17:00 2,039
05.03.09 16:00 2,038
05.03.09 15:00 2,033
05.03.09 14:00 2,039
05.03.09 13:00 2,039
05.03.09 12:00 2,041
05.03.09 11:00 0,084
05.03.09 10:00 0,084
05.03.09 09:00 0,083
05.03.09 08:00 0,060
05.03.09 07:00 0,060
05.03.09 06:00 0,060
05.03.09 05:00 0,060
05.03.09 04:00 0,059
05.03.09 03:00 0,060
05.03.09 02:00 0,059
05.03.09 01:00 0,059
05.03.09 00:00 0,059
04.03.09 23:00 0,059
04.03.09 06:00 0,059
03.03.09 06:00 3,917
02.03.09 06:00 3,915
01.03.09 06:00 0,057
28.02.09 06:00 0,056
27.02.09 06:00 0,055

Zdroj: Povodí Labe (www.pla.cz)

Autor: Luboš Hájek

5.3.2009 VSTUP DO DISKUSE 4
SDÍLEJ:

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

DOPORUČENÉ ČLÁNKY

Ilustrační foto.
AUTOMIX.CZ
3

Absurdní šikana? Český řidič platil pokutu za překročení rychlosti o 1 km/h

Ilustrační foto.

Lidé dnes začnou volit své zástupce do poslanecké sněmovny

KRÁTCE: Fanoušci skupiny Derby si přijdou o víkendu na své

Kutnohorsko - Přečtěte si krátké zprávy z regionu.

Národní středisko pro eTwinning udělilo Základní škole T.G. Masaryka certifikát

Kutná Hora – Základní škola T. G. Masaryka Kutná Hora s radostí oznamuje, že získala certifikát kvality za eTwinningový projekt – Spring in my country.

AKTUALIZOVÁNO

Rozhádaná středočeská koalice se dohodla, že bude jednat dál

Střední Čechy – Jednání za zavřenými dveřmi bylo delší, než se původně očekávalo – a jeho výsledkem se nestalo rázné bouchnutí do stolu, čemuž mohla nasvědčovat silná slova zaznívající na sklonku minulého týdne i ještě tento čtvrtek. Tak se vyvinula páteční schůzka představitelů krizí zachvácené koalice vládnoucí Středočeskému kraji – zástupců ANO, STAN, ODS a Nezávislých Středočechů. Účastníci se shodli, že se u jednacího stolu setkají opět za týden – příští pátek.

Běh je v Kutné Hoře populární. Podílí se i Dačického 12

Kutná Hora – Pokud si vezmete tenisky a jdete se proběhnout kolem Kutné Hory fantastickou přírodou, jistě potkáte pár běžců. Ani tohle město totiž neminul běžecký boom. Kutnohoráci nejčastěji měří své síly na populární Dačického 12.

Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2005 - 2017, všechna práva vyhrazena.
Používáme informační servis ČTK. Kontakt na redakci.
Publikování nebo šíření obsahu Denik.cz je bez písemného souhlasu
VLTAVA LABE MEDIA a.s., zakázáno.
Marketingové podmínky. Cookies. Zrušit oznámení