Po mnohých jednáních vedení kolínského občanského sdružení Prostor, které klub provozuje, s dárci na státní, krajské i komunální úrovni je provoz Kotelny sice poněkud omezen, nicméně jeho služby zůstaly pro klienty zachovány. Mohou si sem i nadále chodit pro radu a pro pomoc, řešit svůj životní styl, získávat praktické informace. Navíc jsou jim k dispozici volnočasové prvky a další možnosti společensky přijatelného trávení volného času, jako besedy, koncerty a výtvarné workshopy.

Klienti tak poznají omezení provozu vlastně pouze v jednom ohledu – klub omezil svou pracovní dobu z pěti na čtyři dny týdně. „Ve středu je zavřeno, jinak fungujeme standardně – v pondělí a ve čtvrtek od patnácti do devatenácti hodin a v úterý a v pátek od čtrnácti do osmnácti hodin,“ upřesnil zaměstnanec Kotelny Marek Dlabola. Jak připomněl, veškeré činnosti provozované v Kotelně zůstávají zachované.

Podle ředitele občanského sdružení prostor Petra Steklého musel klub omezit svůj rozpočet asi o 250 tisíc korun. Důvodem je podle šéfa sdružení celkové omezení přísunu finančních prostředků. „Zkrátili se dotace z ministerstva práce a sociálních věcí. Zároveň Středočeský kraj zatím nevytvořil fond, z kterého by bylo možné podobné prostředky poskytovat,“ uvedl příklad Steklý.

V praxi se podle něj snížení rozpočtu projevilo snížením počtu pracovníků klubu Kotelna o jednoho člověka.