I tam dopadla inspekce na výbornou, stejně jako v terénních programech i v K–centru.

Klub Kotelna

Šetření kvality v nízkoprahovém klubu ve Zruči nad Sázavou prováděla Česká asociace streetwork (ČAS), která tím mimo jiné garantuje kvalitu svých členských zařízení. Absolvováním tohoto hodnocení získá zařízení nezávislý odborný pohled na kvalitu služeb a osvědčení na dobu tří let, které je jednou z podmínek pro přijetí jako skupinového člena do ČAS.

„Nízkoprahový klub Kotelna v hodnocení kvality služeb uspěl,“ informovala jeho vedoucí Alžběta Šůstková s tím, že hodnotitelé ČAS ocenili dobrou praxi klubu. Potvrdili, že zařízení splňuje standardy ministerstva pro poskytování sociálních služeb.

Radost ředitelů

„Jsem velmi spokojen s výsledky všech externích hodnocení,“ vyjádřil svou radost Tomáš Žák, odborný ředitel občanského sdružení Prostor. „Především u Kotelny mě výsledek potěšil, neboť toto zařízení pro děti a mládež funguje teprve rok a půl a za takto krátkou dobu není lehké naplnit všechna kritéria standard kvality sociálních služeb,“ dodal.

Podobné pocity sdílel také jeho kolega. „Proces certifikace stejně jako hodnocení kvality ČAS je velmi hloubková kontrola ve všech směrech a vnímám tedy radostně potvrzení kvality K–centra, terénních programů a zručského nízkoprahového zařízení pro děti a mládež. Ač to tak nevypadá, skrývá se za tímto aktem velké množství kvalitní práce jednotlivých týmů,“ shrnul ředitel Prostoru Petr Steklý.

Udělení certifikátu kvality je pro všechny zainteresované lidi zásadní událostí. „Nezávisle se totiž prokázala kvalita služby a oprávněnost dotačních prostředků. V případě, že bychom certifikacemi neprošli, mohl by se výsledek promítnout do podpory projektů,“ doplnil Steklý.

Jana Barešová