Posláním zařízení je poskytovat pomoc, podporu a informace mladým lidem mezi 15 a 26 lety, kteří jsou ohroženi společensky nežádoucími jevy, a tak přispět k jejich začlenění do společnosti.

"Klienti nepotřebují při návštěvě klubu žádné peníze, protože služba je bezplatná. Nemusí se ani registrovat a zavazovat k pravidelné docházce, jak je běžné u jiných volnočasových zařízení a aktivit," zdůraznila vedoucí Alžběta Šůstková.

Pracovníci Kotelny navíc obohacují běžnou nabídku sociálních služeb a základních volnočasových aktivit o atraktivní doplňkový program v podobě různých besed, seminářů, her a dílen, jako například malování na trička nebo na sklo, turnaje v šipkách nebo v petanque.