„V letošním roce se nové lampy rozsvítí v ulicích Na Skalách, Pohleďská a v části osady Dubina. Rekonstrukcí projdou rozvaděče veřejného osvětlení, kde budou umístěny regulátory. Dále dojde k výměně téměř sto kusů svítidel,“ předeslal starosta Martin Hujer s tím, že celková investice si vyžádá přes čtyři miliony korun.