Vždyť společnosti TRW Autoelektronika a Variel zaznamenaly na jaře loňského roku po řádění dravé vody značné ztráty. „Celkový odhad škod činil více než třicet milionů korun,“ podotkl tajemník městského úřadu Ivo Novák.

Výčet protipovodňových opatření v podání pracovníků státního podniku Povodí Vltavy začal vyčištěním koryta Ostrovského potoka i jeho břehů od restaurace Na Ostrově po soutok se Sázavou, následovat mají břehové porosty podél řeky. Nelení ani představitelé města, kteří na ministerstvu pro místní rozvoj uspěli s žádostí o patnáctapůlmilionovou dotaci na novou lávku u stadionu a v plánu je i oprava mostu u osady Domahoř. „Stavby by mohly chránit nejcitlivější zručské lokality, tedy dolní tok Ostrovského potoka, průmyslovou zónu či areál Sázavanu,“ uvedl Ivo Novák.

Stávající lávka u stadionu, postavená v roce 1961, je v nevyhovujícím a neustále se zhoršujícím stavu, způsobeném jejím stářím a častými povodněmi. Ty způsobily podemletí a náklon krajní opěry. „Při více než třicetileté povodni by stará lávka vytvořila hráz s následkem zvýšení hladiny řeky Sázavy i Ostrovského potoka,“ přidal další důvod realizace nákladné investice starosta města Martin Hujer.

Na stavbu byla ze šesti nabídek vybrána firma JHP Mosty Praha. „Už se začaly vyrábět ocelové části lávky, před letními prázdninami dojde k demolici a v říjnu se dočkáme otevření moderního přechodu přes řeku Sázavu,“ sdělil vedoucí pracovník městského úřadu Milan Růžička, který bude společně s radním Ivo Šimkem provádět stavební dozor.

„Děkuji všem občanům města za trpělivost po dobu výstavby. Od začátku letních prázdnin až do otevření nové lávky budeme používat silniční most. Společně s novým objektem u stadionu je záměrem obnovit zpevněnou cestičku podél pravého břehu řeky Sázavy. Dojde tak ke zkrácení cesty na náměstí ve staré Zruči,“ poznamenal na závěr starosta Martin Hujer.

Všude voda, aneb z nedávné historie

Voda, voda, všude samá voda. Tuto nezáviděníhodnou skutečnost zažili obyvatelé Zruče nad Sázavou naposledy vloni na jaře. A tehdy to byla opravdu síla. Povodňová vlna nabrala takových rozměrů, které daleko přesáhly čísla z léta roku 2002. Záplavy postihly dvacet domácností a zhruba o polovinu méně podnikatelských subjektů. Evakuováno muselo být šestnáct lidí, kteří našli zázemí u příbuzných či na ubytovně. Hladina kulminovala ve výšce 494 centimetrů.