V současnosti se koná výběrové řízení na zpracovatele studie proveditelnosti a následné dokumentace pro územní řízení na komplexní řešení protipovodňových opatření ve Zruči nad Sázavou. „Dokumentace by měla rozpracovat, upřesnit, případně doplnit a kordinovat návrhy z územního plánu. Ještě v letošním roce pak město hodlá požádat ministerstvo zemědělství o státní dotaci z programu Podpora před povodněmi II na financování realizace navržených komplexních protipovodňových opatření,“ uvedl vedoucí pracovník městského úřadu Milan Růžička.

Například se uvažuje, že by se na Ostrovském potoku, který ve městě dělá větší neplechu než řeka Sázava, postavila hráz se stavidlem, doplněná o mobilní protipovodňové stěny. Pomocí ní by bylo možné vodu nakumulovat, rozlít ji do okolních luk, a regulovat tak bezpečný průtok. Přenosné zábrany by byly dobré i v podchodech pod železniční tratí, kde ovšem vede i problémy dělá dešťová kanalizace. Členové povodňové komise tak zatím mají zdatné pomocníky jen v podobě pytlů s pískem, jež jsou připraveny v areálu technických služeb.