Jedná se o listinu se základními údaji o současné rekonstrukci zámku, o jeho historii a o nynějším dění ve městě. K tiskopisu podepsanému starostou Martinem Hujerem přibyly pohlednice a drobné mince.

„Tento fakt zapíšeme do kroniky města a nezbývá než věřit, že naše poselství bude nalezeno při příští rekonstrukci. Věž byla stavěna v letech 1891 až 1892, což je více než před sto lety. Budou-li nyní práce tak dobře odvedeny jako tenkrát, tak se my, a zřejmě ani v současné době narozené děti o nalezení poselství nepřesvědčíme,“ zmínila Jiřina Janatová z oddělení kultury městského úřadu.