Této vymoženosti se do té doby těšili jenom zastupitelé. „Klidně si dejte i v průběhu jednání,“ vyzval starosta Martin Hujer.

Spoře zaplněný zámecký zrcadlový sál by se tak příště mohl dočkat většího počtu zájemců o dění ve Zruči nad Sázavou. „Třeba se podobné pohoštění stane tradicí,“ předeslala před prosincovou veřejnou schůzí radní Andrea Pacalová.

Další novinkou bylo přiblížení projednávaných pozemků pomocí fotografií promítaných dataprojektorem.