Dle stanovených priorit byly vybrány projekty podporující inkluzivní přístup k jazykovému vzdělávání, cizí jazyky jako prostředek k rozšiřování kompetencí a dovedností, odstraňování jazykových bariér v příhraničních regionech a jazyky v celoživotním vzdělávání.

EJCL je součástí Erasmus+. Podporuje inovativní aktivity, propaguje je u odborné veřejnosti a inspiruje ostatní. Jednou ze sedmi oceněných institucí je i Základní škola T. G. Masaryka Kutná Hora, která obdržela cenu za projekt „Be a buddy, not a bully!“

"V tomto e-Twinningovém celoročním projektu pro žáky devátých tříd a partnery z Polska a Francie žáci společně definovali pojem šikana, vymýšleli příběhy, navrhovali komiksy a hledali řešení šikany. Projekt obohatil výuku anglického jazyka, žáci získali vzájemný respekt, osvojili si aplikace pro práci na internetu, získali informace o školách v EU a životě vrstevníků. Projekt kombinoval jazykovou výuku a výuku metodou CLIL," řekla ředitelka školy Zdeňka Mačinová.

To ovšem není jediné ocenění. Tento projekt slavil úspěchy už v loňském roce – získal Národní cenu eTwinning v kategorii 2.stupeň ZŠ a European Quality Label. Evropská jazyková cena Label 2019 v podobě 200 tisíc korun na zkvalitnění výuky cizích jazyků je jen třešničkou na dortu.

Na MŠMT cenu z rukou Dany Prudíkové, náměstkyně pro řízení sekce legislativy a mezinárodních vztahů MŠMT a ředitelky Domu zahraniční spolupráce Dany Petrové převzaly ředitelka školy Zdenka Mačinová a koordinátorky projektu Kateřina Opočenská a Ivana Chalupová.