Mistr zvonař Petr Rudolf Manoušek, který odbornou opravu zvonů zajišťuje, navštívil Kutnou Horu 13. října a po provedení potřebných měření byl naplánován postup sejmutí zvonů a jejich odvoz do zahraničí.

"V pátek 12. listopadu kolem 10. hodiny začnou ve věži přípravné práce. Po vyjmutí středového sloupku okna věže budou zvony sejmuty ze zvonové stolice, upevněny na rameno jeřábu, sneseny na nákladní auto a převezeny do zvonařské dílny. Samotné snesení zvonů je plánováno mezi 12. a 16. hodinou, bude trvat zhruba hodinu. Lidé budou mít možnost sledovat celou akci z vyhlídky kaple Božího těla a také od chrámu sv. Barbory. Bezprostřední okolí věže bude z bezpečnostních důvodů uzavřeno," vysvětlila vedoucí turistických služeb farnosti Kristýna Drahotová.

Zvonění na svatobarborské zvony
Zvony pro Braboru: Michal a Ludvík zatím mlčí, vrátí jim hlas veřejná sbírka?

Zvony budou následně restaurovány a do Kutné Hory by se měly vrátit v první polovině roku 2022. Na jejich obnovu je vypsána veřejná sbírka Zvony pro Barboru. Organizátorem sbírky je Římskokatolická farnost – arciděkanství Kutná Hora. Na transparentním účtu číslo 6008553379/0800, kam je stále možné přispět jakoukoli částkou, je aktuálně přes 70 tisíc korun.

Sbírka probíhá také prostřednictvím pokladniček. Jedna z nich je umístěna v chrámu svaté Barbory, druhá je putovní. Náklady na opravu zvonů přesáhnou 1,2 milionu korun, část bude hrazena z dotací Středočeského kraje, další část, cca 500 tisíc korun, by měla být uhrazena právě z veřejné sbírky Zvony pro Barboru.

Další informace na www.svatobarborskezvony.khfarnost.cz.

SVATOBARBORSKÉ ZVONY

Michal
Průměr: 149,5 cm | hloubka: 114 cm | hmotnost: cca 2,4 tuny
Zvon byl ulit v roce 1493 mistrem Ondřejem Ptáčkem v Kutné Hoře, od roku 2018, kvůli vytlučení zvonového věnce, zvon Michal mlčí. 

Ludvík
Průměr: 184,5 cm | hloubka: 144 cm | hmotnost: cca 4 tuny
Zvon byl ulit v roce 1510 mistrem Ondřejem Ptáčkem v Kutné Hoře. Od roku 2018, kvůli trhlině v těle zvonu, zvon Ludvík mlčí. 

Barbora
Průměr: 112 cm | hloubka: 90 cm | hmotnost: cca 1 tuna
Zvon byl ulit v roce 1536 mistrem Jiříkem Klabalem v Kutné Hoře. Tento zvon je v současnosti jediným, jehož hlas můžeme ze zvonice jezuitské koleje slyšet.